ساعت مچی های دخترانه لوکس

ارسال شده در فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۶ موضوع ساعت مچی توسط

تصمیم گرفته بودم روش فروش ساعت را عوض کنم و به سمت دیگری برم که بتوانم درامدم را افزایش هم . مدتی بود که به این موضوع فکر می کردم و در نهایت به فکر فروشگاه اینترنتی ساعت افتادم. این کاری بود که من در آن تجربه هایی داشتم و نمی شد کلا عوض کنم ولی می توانستم تییراتی در آن بدهم. ساعت مچی را به اینترنت کشاندم تا بتوانم بیشتر و راحت تر فروش کنم.

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>