سفری با سوغاتی های پیش فرستاده

ارسال شده در دی ۱۸ام, ۱۳۹۵ موضوع خرید از خارج کشور توسط

مادرم راهی سفر بود و البته چون تنها سفر می کرد کمی نگران بودم. مادرم کسی بود که بسیار اهل خرید بود و سوغاتی خریدن را دوست داشت. نمی خواستم ب زحمت بیوفتد این بود که راضی اش کردم قبل از رفتن و یا بعد از برگشتن با خرید اینترنتی از خارج کشور سوغاتی هایش را سفارش دهد. این بود که چند روز قبل از رفتنش هر آنچه دوست داشت بخرد را با خرید از سایت آمازون به آدرس منزلمان در امریکا سفارش دادیم. می خواستم ماردم از این سفر بیشترین استفاده را ببرد این بود که خرید از آمازون را انتخاب کردم و او را راهی کردم.

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>